Rozwiązania BeyondTrust po raz kolejny docenione przez Gartnera

W opublikowanym niedawno raporcie pod tytułem „12 najlepszych praktyk zarządzania dostępem uprzywilejowanym” Gartner omawia jakie kroki organizacja powinna podjąć aby zrealizować pożądaną strtegię zarządzania dostępem uprzywilejowanym. Począwszy od inwentaryzacji wszystkich kont administracyjnych po kontrolę w zakresie zarządzania tożsamością dla uprzywilejowanych kont.

Jako wiodące rozwiązanie dla przedstawionych problemów Gartner proponuje pakiet produktów BeyondTrust, zajmujący się każdą z wyszczególnionych w „Market Guide for Privileged Access Management” kategorii:

  • Shared account password management (SAPM): zarządzanie hasłami i kontrolą dostępu do kont współdzielonych
  • Privileged session management (PSM): nawiązywanie uprzywilejowanych sesji SSO do wielu systemów włączając monitorowanie i rejestrowanie aktywności
  • Superuser privilege management (SUPM): precyzyjne filtrowanie poleceń i działań dla administratorów
  • Application-to-application password management (AAPM): eliminacja zakodowanych haseł wykorzystywanych przez aplikacje

Rozwiązania BeyondTrust do zarządzania dostępem uprzywilejowanym pomagają organizacjom w znalezieniu luk między wymogami bezpieczeństwa IT. Dzięki możliwości głębokiej analizy funkcjonowania sieciowej infrastruktury korporacyjnej pod względem działań uprzywilejowanych, BeyondTrust ułatwia przestrzeganie wprowadzonych zasad bezpieczeństwa i pomaga utrzymać wysoką wydajność.

Więcej o najnowszym raporcie można przeczytać na stronie Gartner
Raport „Gartner Market Guide for Privileged Access Management” można pobrać ze strony

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Informatyka Stosowana. Od początku kariery związany z szeroko rozumianą infrastrukturą IT, zarówno od strony sprzętowej jak i oprogramowania. W EMS Partner zajmuje stanowisko Deputy Director i zarządza obszarem rozwiązań End User Computing. Posiadane certyfikaty: ITIL Foundation, WMware AirWatch Mobility Expert, VMware Certified Professional 7 – Desktop and Mobility, VMware Technical Solution Professional. Miłośnik turystyki motocyklowej i górskiej, zapalony narciarz i fan sportu.

Dodaj komentarz