VMware Workspace Suit

VMware Workspace Suit VMware Workspace Suite łączy aplikacje, urządzenia i zarządzanie danymi z scentralizowanym zarządzaniem tożsamością i egzekwowaniem polityk, aby umożliwić pracę w dowolnym miejscu i czasie, przepływy pracy oraz uprościć zarządzanie dla IT. Składowe pakietu AirWatch Enterprise Mobility Management – zarządzanie wszystkimi zasobami mobilnymi w jednej konsoli AirWatch Content Locker Collaborate – zapewnia pełną…